Darbų saugos kursai

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa

Mokymo programos tikslas – supažindinti darbdavius, darbdaviams atstovaujančius įmonių, įstaigų, organizacijų ar kitų organizacinių struktūrų (toliau – įmonės) vadovus, įmonių atskirų struktūrinių padalinių, esančių kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovus su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas

Švietimo programą sudaro ne mažiau 8 akademinių valandų.

Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis darbuotojų saugos ir sveikatos žinias Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI)

 

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto

Programa skirta įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) tarnybos specialistams suteikti žinių bendraisiais DSS klausimais bei kaip organizuoti DSS prevencines priemones įmonėje pagal atitinkamą.

ekonominės veiklos rūšį.

Įmonės DSS specialisto žinios tikrinamos prieš pradedant įmonės veiklą ir vėliau ne rečiau kaip kas 5 metus.

Programą sudaro 24 teorinio, 4 praktinio mokymo valandos ir nuo 8 iki 12 valandų atskiroms ekonominės veiklos rūšims.

Asmenys, išklausę mokymo programą ir sėkmingai išlaikę egzaminą, atestuojami ir jiems išduodamas valstybės pripažįstamas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimas (kodas 1111), patvirtinantis kompetenciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį.

 

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro

Programa skirta suteikti žinių apie pavojingų medžiagų, tame tarpe ir naftos bei jos produktų, talpyklų įrengimą ir saugios eksploatacijos taisykles, remonto ir rekonstrukcijos leidimų išdavimo tvarką, registravimo sąlygas, supažindinti su technine dokumentacija, norminiais aktais darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, priešgaisrinės saugos reikalavimais, avarijų ir nelaimingų atsitikimų tyrimu ir apskaita.

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro žinios tikrinamos ne rečiau kaip kas 5 metus.

Programą sudaro 26 teorinio, 14 praktinio mokymo valandos.

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažįstamas pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro pažymėjimas (kodas 1114) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu „atestuotas ir turi teisę dirbti pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistru“.

 

Naftos produktų degalinių operatoriaus

Programa skirta suteikti žinių apie naftos produktus ir bioproduktus, degalų priėmimo, pardavimo ir laikymo, apskaitos dokumentų pildymo tvarką, prekių mokslo pagrindus, maisto bei bendros paskirties prekių pardavimo taisykles, klientų aptarnavimo psichologinius pagrindus bei operatoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus naftos produktų degalinėse.

Naftos produktų degalinių operatoriaus žinios tikrinamos ne rečiau kaip kas 3 metus.

Programą sudaro 56 teorinio, 14 praktinio, 90 praktinio mokymo degalinėje valandų.

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažįstamas naftos produktų degalinių operatoriaus pažymėjimas (kodas 1503) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu „atestuotas ir turi teisę dirbti naftos produktų degalinės operatoriumi“.

 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos

Programa skirta susipažinti su pagrindiniais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais priešgaisrinę saugą, pagrindinėmis gaisrų priežastimis bei prevencinėmis priemonėmis jiems išvengti,  darbuotojų veiksmais kilus gaisrui, priešgaisrinės saugos reikalavimais.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos žinios tikrinamos ne rečiau kaip kas 3 metus.

Programą sudaro 8 mokymo valandos.

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažįstamas priešgaisrinės saugos pažymėjimas.

 

Privalomoji pirmosios pagalbos

Programa skirta suteikti žinių apie pirmosios pagalbos suteikimą įvykus nelaimingam atsitikimui.

Privalomojo pirmosios pagalbos žinios tikrinamos ne rečiau kaip kas 5 metus.

Programą sudaro nuo 6 mokymo valandų.

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažįstamas sveikatos žinių pažymėjimas.Nemokamos specialistų konsultacijos

Skambinkite mums: +370 (616) 10691Mes randamės

Verpėjų g. 2,

LT-91265, Klaipėda

Darbo laikas

Pirm.– Penkt.: 8:00 – 17.00 val.

Šešt. – Sekm.: Nedirbame

Kontaktai

+370 (616) 10691

El. paštas: info@pajuriosauga.lt