Darbų saugos kursai

Mokymų kursų datos yra derinamos pagal susirinkusiųjų grupes.  Paskaitų laikas derinamas pagal lankančiųjų galimybes.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa

Mokymo programos tikslas – supažindinti darbdavius, darbdaviams atstovaujančius įmonių, įstaigų, organizacijų ar kitų organizacinių struktūrų (toliau – įmonės) vadovus, įmonių atskirų struktūrinių padalinių, esančių kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovus su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas

Švietimo programą sudaro ne mažiau 8 akademinių valandų.

Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis darbuotojų saugos ir sveikatos žinias Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI)

Darbdavių, jiems atstovaujančių asmenų, įskaitant ir vykdančius darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas, taip pat darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų mokymas

Jei darbdavys, prieš pradedant eksploatuoti mažą įmonę ar teikti paslaugas, iš karto apsisprendžia pats vykdyti DSS tarnybos funkcijas (kai, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį (EVR), samdomų darbuotojų skaičius neviršys 9, 19 ar 49 žmonių), jis turi mokytis pas švietimo teikėją pagal įmonės EVR atitinkančią švietimo programą: Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse arba Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, arba Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse. Pabaigus privalomą mokymą reikia pasitikrinti DSS žinias VDI. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju nereikia mokytis ir tikrintis DSS žinių pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą. Darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, ketinančiam mokytis pačiam vykdyti DSS tarnybos funkcijas I-os grupės EVR įmonėse, privalu turėti aukštąjį išsilavinimą. Vykdant DSS tarnybos funkcijas II-os ir III-ios grupių EVR įmonėse pakanka turėti vidurinį išsilavinimą.

Jeigu mažos įmonės darbdavys nepasirenka pats vykdyti DSS tarnybos funkcijų, jas gali pavesti vykdyti darbdavio įgaliotam asmeniui. Tuomet šis asmuo taip pat turi mokytis pas švietimo teikėją pagal atitinkamą, atsižvelgiant į įmonės EVR, švietimo programą: Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse arba Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, arba Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse. Reikalavimai išsilavinimui analogiški kaip darbdaviui, vykdančiam DSS tarnybos funkcijas.

Darbdaviai, ketinantys patys vykdyti DSS tarnybos funkcijas, ir turintys aukštąjį išsilavinimą gali mokytis ir pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programą. Arba, pavyzdžiui, pabaigus Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse arba Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programas, galima dirbti DSS specialistu ir nereikia papildomai mokytis pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programą. Pastarąją programą pabaigę asmenys, ketinantys tapti darbdaviais, atleidžiami nuo DSS žinių tikrinimo prieš pradedant vykdyti veiklą ar teikti paslaugas.

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro

Programa skirta suteikti žinių apie pavojingų medžiagų, tame tarpe ir naftos bei jos produktų, talpyklų įrengimą ir saugios eksploatacijos taisykles, remonto ir rekonstrukcijos leidimų išdavimo tvarką, registravimo sąlygas, supažindinti su technine dokumentacija, norminiais aktais darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, priešgaisrinės saugos reikalavimais, avarijų ir nelaimingų atsitikimų tyrimu ir apskaita.

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro žinios tikrinamos ne rečiau kaip kas 5 metus.

Programą sudaro 26 teorinio, 14 praktinio mokymo valandos.

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažįstamas pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu „atestuotas ir turi teisę dirbti pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistru“.

Naftos produktų degalinių operatoriaus

Programa skirta suteikti žinių apie naftos produktus ir bioproduktus, degalų priėmimo, pardavimo ir laikymo, apskaitos dokumentų pildymo tvarką, prekių mokslo pagrindus, maisto bei bendros paskirties prekių pardavimo taisykles, klientų aptarnavimo psichologinius pagrindus bei operatoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus naftos produktų degalinėse.

Naftos produktų degalinių operatoriaus žinios tikrinamos ne rečiau kaip kas 3 metus.

Programą sudaro 56 teorinio, 14 praktinio, 90 praktinio mokymo degalinėje valandų.

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažįstamas naftos produktų degalinių operatoriaus pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu „atestuotas ir turi teisę dirbti naftos produktų degalinės operatoriumi“.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos

Programa skirta susipažinti su pagrindiniais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais priešgaisrinę saugą, pagrindinėmis gaisrų priežastimis bei prevencinėmis priemonėmis jiems išvengti,  darbuotojų veiksmais kilus gaisrui, priešgaisrinės saugos reikalavimais.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos žinios tikrinamos ne rečiau kaip kas 3 metus.

Programą sudaro 8 mokymo valandos.

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažįstamas priešgaisrinės saugos pažymėjimas.

Privalomoji pirmosios pagalbos

Programa skirta suteikti žinių apie pirmosios pagalbos suteikimą įvykus nelaimingam atsitikimui.

Privalomojo pirmosios pagalbos žinios tikrinamos ne rečiau kaip kas 5 metus.

Programą sudaro nuo 6 mokymo valandų.

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažįstamas sveikatos žinių pažymėjimas.

 

 
Mokymo programos:

[su_subpages p=”414″]

Nemokamos specialistų konsultacijos

Skambinkite mums: +370 (616) 10691Mes randamės

Verpėjų g. 2,

LT-91265, Klaipėda

Darbo laikas

Pirm.– Penkt.: 8:00 – 17.00 val.

Šešt. – Sekm.: Nedirbame

Kontaktai

+370 (616) 10691

El. paštas: info@pajuriosauga.lt