Laboratorijos kokybės politika

UAB „PAJŪRIO SAUGA“ LABORATORIJOS KOKYBĖS POLITIKA

Svarbiausias UAB „Pajūrio sauga“ laboratorijos tikslas yra atitikti standartą LST EN ISO/IEC 17025 “Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai” siekiant:

 • užtikrinti bandymų rezultatų kokybę, tikslų ir savalaikį tyrimų atlikimą, demonstruojant aukštą profesionalumą;
 • taikyti užsakovams priimtinus ir tik kompetentingų įstaigų parengtus tarptautiniu lygmeniu pripažintus galiojančius bandymų metodus;
 • užtikrinti matavimų prietaisų sietį su tarptautiniu mastu pripažintais nacionaliniais arba tarptautiniais etalonais;
 • teikti užsakovams kokybiškas bandymų paslaugas, atitinkančias jų reikalavimus ir pageidavimus, palaikyti gerą profesinę praktiką;
 • vengti neatitiktinių darbų bei skundų;
 • užtikrinti darbuotojų kompetencijų ugdymą;
 • dalyvauti palyginamuosiuose tyrimuose;
 • plėtoti ir įgyvendinti vadybos sistemą ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą, valdant rizikas;
 • planuoti rizikos valdymo veiksmus tikslingai pasirenkant rizikų valdymo galimybes, kurios proporcingos galimam poveikiui laboratorijos rezultatų patikimumui;
 • užtikrinti kokybės tikslų realizavimą;
 • vykdant savo veiklą, laikytis LR įstatymų ir kitų reikalavimų,

UAB „Pajūrio sauga“ laboratorijos vedėjas pareiškia:

 • darbuotojai, susiję su daromais tyrimais, yra susipažinę ir supranta kokybės dokumentus, savo darbe diegia politiką, procedūras ir instrukcijas, dalyvauja gerinant vadybos sistemos rezultatyvumą;
 • darbuotojai informuoti apie užsakovo, reglamentuojančių teisės aktų ir teisinių reikalavimų svarbą,
 • darbuotojai yra bešališki, nepatiria komercinio ar kitokio spaudimo, galinčio įtakoti bandymų rezultatų objektyvumą;
 • UAB „Pajūrio sauga“ laboratorija nesiima veiklos, kuri galėtų sumažinti pasitikėjimą tyrimų rezultatais.

Kokybės politikai įgyvendinti ir kokybės tikslams pasiekti parengta ir prižiūrima vadybos sistema. Visi laboratorijos darbuotojai dirba pagal nustatytus ir patvirtintus vadybos sistemos dokumentus ir savo darbe diegia jų veiklai skirtą politiką bei procedūras. Laboratorijos Kokybės politika skelbiama interneto tinklalapyje www.pajuriosauga.lt.

Laboratorijos vedėja L. Germanavičienė

(parašas) (v., pavardė)

2018-10-17

Mes randamės

Verpėjų g. 2,

LT-91265, Klaipėda

Darbo laikas

Pirm.– Penkt.: 8:00 – 17.00 val.

Šešt. – Sekm.: Nedirbame

Kontaktai

+370 (616) 10691

El. paštas: info@pajuriosauga.lt